WSPARCIE I ROZWÓJ

Psyche&co. powstało z pasji związanej ze wszystkim co dotyczy rozwoju osobistego i duchowego człowieka.
Spotkanie z drugą osobą jest dla mnie przyjemnością a towarzyszenie jej w procesie zmian – ogromną satysfakcją.

Psychoterapia indywidualna

Systematyczne spotkania z terapeutą polegające na szczerej i swobodnej rozmowie. Możliwość wyleczenia wynika z  tworzącej się relacji terapeutycznej, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem podczas sesji.

Psychoterapia par

Forma terapii przeznaczona dla par (małżeństw, narzeczonych, partnerów), które przechodzą kryzys lub trudności w związku, ale posiadają motywację do pracy nad nim. Polega na zbudowaniu otwartej, bezpiecznej i satysfakcjonującej relacji.

Coaching

Jest procesem rozwojowym, którego celem są pozytywne zmiany w życiu osobistym lub zawodowym klienta. Opiera się na umiejętnościach i zdolnościach klienta i skupia na pozytywach i mocnych stronach.

Warsztaty i szkolenia

Metody pracy nastawione na rozwój indywidualny i grupowy, przy zastosowaniu interakcji pomiędzy uczestnikami w formie ćwiczeń, burzy mózgów i dyskusji.

Psyche&co.

„Ja robię swoje i Ty robisz swoje.
Ja nie jestem na świecie, żeby spełniać Twoje oczekiwania,
A Ty nie masz obowiązku spełniania moich oczekiwań.
Ty jesteś Ty, a ja jestem ja.
Jeśli się spotkamy – to wspaniale,
Jeśli nie – to trudno.”

~ Fritz Perls

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna służy przepracowaniu różnego typu zagadnień, z którymi zgłasza się pacjent. Zadaniem terapeuty jest stworzenie atmosfery otwartości i bezpieczeństwa oraz towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania owych zagadnień.

Jednym z nurtów terapeutycznych jest psychoterapia poznawczo – behawioralna, która jest podstawą mojej pracy terapeutycznej. Nie ograniczam się jednak jednie do niej i z powodzeniem korzystam z dorobku innych nurtów, dopasowując styl pracy do zagadnienia z jakim zgłasza się pacjent.

Praca w nurcie poznawczo – behawioralnym jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności, a zatem skoncentrowana głównie na tu i teraz.

Terapia jest krótkoterminowa, obejmuje od kilku do dwudziestukilku sesji, które odbywają się średnio raz w tygodniu i oparta jest na współpracy. Terapeuta i pacjent wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

Oferuję wsparcie w zakresie:

 • obniżony nastrój, depresja
 • nerwica, lęki i fobie
 • stres i jego konsekwencje
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • choroby psychosomatyczne
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • problemy w życiu zawodowym
 • zmiany życiowe
 • zaniżona samoocena i poczucie własnej wartości
 • interwencja kryzysowa
 • strata, żałoba

%

terapia poznawczo-behawioralna ma niemal 90 % skuteczność w leczeniu zaburzeń nastroju oraz lęków i fobii.

%

85% osób uważa, że człowiekowi do szczęścia potrzebna jest rodzina.

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw pomaga opanować emocje, zlokalizować problemy i odnaleźć ich przyczyny. Skupia się głównie na komunikacji między partnerami oraz mocnych stronach związku. Psychoterapia par i małżeństw ma na celu nie tylko ponowne scalenie relacji ale również stosowana jest kiedy para chce się rozstać bez zbędnych kłótni i niedomówień.

Oferuję wsparcie w zakresie:

 • trudności w relacji z partnerem
 • zazdrość
 • wypalenie w związku
 • problemy w okresie okołoporodowym
 • terapia par z bezpłodnością
 • zmiany życiowe w rodzinie
 • odmienne priorytety
 • rozstanie

Coaching

Celem coachingu jest zmiana, w dowolnym obszarze życia. Co dokładnie to będzie – wybór należy do klienta. Może być tak, że jedynie czujemy, że chcemy coś zmienić, ale nie potrafimy określić co… Przy wsparciu coacha jest szansa, że się tego dowiemy.

Coaching jest formą rozwojową, opartą na relacji między coachem a klientem, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i pracy na mocnych stronach. Koncentruje się na TU i TERAZ, bez zagłębiania się w przeszłość.

Oferuję wsparcie w zakresie:

 • life coaching
 • buisness coaching
 • coaching par
 • coaching grupowy

%

kluczowym czynnikiem mającym wpływ na efektywność coachingu jest relacja pomiędzy coachem a klientem

%

40% badanych wskazuje komunikację jako najważniejszą umiejętność społeczną.

Warsztaty i szkolenia

Oferta warsztatów i szkoleń skierowana jest do wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje społeczne i wesprzeć swój osobisty rozwój.

Obejmuje szeroko rozumianą psychoedukację i umiejętności „miękkie”. Przykładowe obszary, którymi zajmuję się podczas warsztatów to zasady poprawnej komunikacji, praca ze stresem, wystąpienia publiczne, praca z niskim poczuciem własnej wartości i samooceną.

W przypadku firm i organizacji, warsztaty zawsze poprzedzone są badaniem potrzeb, tak by były doskonale dostosowane do celów i oczekiwań uczestników.

KATARZYNA BILNIK-BARAŃSKA

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą jak również coachem i trenerem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz  Szkoły Coachów i Trenerów Grupy TROP. Pracuję w nurcie ericksonowskim a swoje kompetencje podnoszę na 4-letnim kursie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam całościowy Kurs Interwencji Kryzysowej,  Kurs Terapii Par i Małżeństw oraz liczne szkolenia związane z umiejętnościami psychologa i terapeuty.

Celem Psyche&co są szeroko pojęte działania wspierające i pomocowe oraz psychoedukacyjne i rozwojowe. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw oraz interwencję kryzysową związaną z utratą i wydarzeniami traumatycznymi.

Organizuję warsztaty umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem, poprawnej komunikacji, wystąpień publicznych i pracy nad odpowiednim poziomem poczucia własnej wartości.

Psychologia i zagadnienia z nią związane są moją pasją, dlatego cały czas podnoszę swoje kompetencje w tym zakresie, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W mojej pracy koncentruję się na spójności wewnętrznej, samoświadomości i poczuciu własnej wartości. Jestem pod stałą superwizją oraz kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Kompetencje
 • Empatia
 • Komunikacja
 • Otwartość

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
  kierunek: Psychologia.
 • Grupa TROP, Szkoła Coachów i Trenerów,
  kierunek: coach i mentor.
 • Grupa TROP, kurs „Trener rozwoju organizacji przyszłości”,
  kierunek: coaching grupowy w pracy trenera.
 • Małopolskie Centrum Psychoterapii,
  szkolenie: Terapia par i małżeństw.
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii,
  szkolenie: Podstawy Interwencji Kryzysowej.
 • Grupa ARCAN, Całościowy Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej.
 • Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii, Interwencja Kryzysowa w Sytuacji Śmierci Dziecka.
 • CBT EDU, Terapia zaburzeń odżywiania.

Cennik

Psychoterapia indywidualna

120 zł/50 min

Psychoterapia par i małżeństw

170 zł/60-90 min

Interwencja kryzysowa

120-150 zł/50-90 min

Coaching

150 zł/60-90 min.

Warsztaty i szkolenia

Wyceniane indywidualnie w zależności od miejsca i czasu trwania

„Szczęście to komfort bycia w zgodzie ze sobą na co dzień”

~ Maria Rotkiel

„Boimy się zmian dlatego, że ciężko nam rozstać się z tym, z czym umiemy już sobie radzić”

~ Autor nieznany

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia”

~ Carl G. Jung

„Wspólny czas to wspólne doświadczenia, które nas zbliżają”

~ dr hab. Katarzyna Popiołek

Psyche&co.

Ośrodek Psychoterapii Strefa Rozwoju
ul. Rymera 4/8
40-048 Katowice

PSYCHE&Co. Katarzyna Bilnik-Barańska

Sesje odbywają się:

Laboratorium Psychoterapii STRUKTURA
ul. Pułaskiego 19/3
40-276 Katowice

+48 698327537

NASI PARTNERZY

Share This